top of page

Personvern

Vi tar tar beskyttelse av din data og dine personopplysninger på alvor. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi behandler opplysningene, hva vi bruker dem til og hvem som har adgang til dem. Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon - Send mail til marg-ot@online.no

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI? 
Hvilke personopplysninger som samles inn avhenger av hvilke formål de skal brukes til. Vi samler ikke inn mer enn nødvendig - kun informasjon vi må ha for å kunne tilby våre tjenester. Disse personopplysningene behandles av Himmelhyttene AS. Denne informasjonen mottar eller ber vi om for å kunne kommunisere med kundene våre, innleide aktører og samarbeidspartnere. Informasjonen blir brukt for å kommunisere om utleie, og til fakturering for opphold. Vi får denne informasjonen via kontaktskjemaet på nettsiden, eller vi ber om den.  


Det er påkrevd å ha med kundens adresse ved utsendelse av faktura. For å kunne fakturere kundene våre etterspør vi derfor dette. Vi ber også om organisasjonsnummer for å kunne fakturere dersom det er firma som leier hytten (se eget punkt om regnskapsopplysninger). 

 

Ikke-personlig informasjon 
Vi mottar også automatisk ikke-personlig informasjon når du besøker vår nettside. Ikke-personlig informasjon inkluderer nettleserinformasjon, informasjon hentet fra informasjonskapsler (cookies), pixel tags, dato og tidspunkt for besøket, trafikk og hvilken kanal som ledet deg til nettsiden vår.   

HVORDAN LAGRES OPPLYSNINGENE OG HVEM HAR ADGANG TIL DEM? 
Våre kundelister er lagret med passordbeskyttelse i sky. Det er daglig leder som er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger, og det er kun daglig leder som har adgang til dem. 

HVOR LENGE LAGRES OPPLYSNINGENE? 
Personopplysningene dine lagres hos oss inntil det ikke lenger anses som hensiktsmessig. Vi beholder dem inntil all administrasjon i forbindelse med leieopphodet er avsluttet. Unntaket fra denne regelen er regnskapsopplysninger, som lagres hos vår leverandør  (Se eget punkt om regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt.) 

REGNSKAPSOPPLYSNINGER OG RETTEN TIL Å BLI GLEMT 
Fakturainformasjon som legges inn hos vår leverandør forblir lagret hos dem i fem år. Årsaken er at dette regnes som personopplysninger som er en del av oppbevaringsplikten: fem års lagring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål som går foran retten til å bli glemt. Her kan du 
  
DINE RETTIGHETER
Som registrert i Himmelhyttene AS sin kundeliste har du rett til å få innsyn i alle opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å få dine personopplysninger slettet, gitt at det ikke er i strid med oppbevaringsplikten/påkrevd lagring av regnskapsopplysninger. Kontakt oss dersom du ønsker innsyn eller vil at vi skal slette dine opplysninger. 
  

bottom of page